Atvekst

Kurs & aktiviteter

Samfunnet, jobben, livet og du er i stadig raskere endring og rammebetingelsene som gjaldt i går, gjelder ikke i dag.
Riktig og dokumentert kompetanse i forhold til behov og veivalget er mer strategisk viktig enn noen gang. 

Vi har en veldig god læreplattform og et tilbud på kurs og opplæringer samt foredrag som utvikler og trygger menneskene som deltar.
Det å utvikle mennesker og organisasjoner tar vi på alvor.
Vi ønsker at du opparbeider en god læringsarena for deg og dine. Det å vise til utvikling og planer for det, er et veldig viktig verktøy for rekruttering og det å beholde de beste. 
Vi har kurs, workshop og foredrag på mange spennende områder med gode pedagogiske løsninger og en metode for gjennomføring som gir veldig god overføring til deltagerne.

Noe du savner? – vi utvikler det du trenger og vil ha. 

Kurs & workshop
HMS for Ledere (§3.5)

Mer informasjon kommer.

HMS for mellomleder (§3.5)

Mer info kommer.

HMS for ansatte - arb.takers medvirkingsplikt

Mer info kommer.

Grunnkurs for verneombud

Mer info kommer.

Grunnkurs for medlemmer av AMU

Mer info kommer.

40 timer for verneombud

Mer info kommer.

40 timer for medlemmer av AMU

Mer info kommer.

40 timer HMS- grunnkurs

Mer info kommer.

Fra stol til podiet: 3 samlinger

Kommunikasjon og egen trygghet i det å stå foran.

Mer info kommer.

Miljøfokus og hvorfor. Metode og løsninger.

Mer info kommer.

Miljø- og bærekrafts-kommunikasjon

Mer info kommer.

On- og off-boarding. Guide for å lykkes med ansettelser

Mer info kommer.

Salg og kommunikasjon

Mer info kommer.

Trygg som leder (mest for mellomleder og nye)

Mer info kommer.

Samtaler og oppfølging i praksis

Mer info kommer.

Hvordan skape et godt og sikkert arbeidsmiljø

Mer info kommer.

Hvordan jobbe med fravær for å skape nærvær

Mer info kommer.

Foredrag
Mennesket, samfunnet, livet og jeg

Mer informasjon kommer.

Gode ledere skaper sterke team – men hva skjer når den psykologiske kontrakten brytes

Mer info kommer.

HMS som konkurranseparameter – hva er egentlig HMS og hva betyr det?

Vi ser litt på hva som ligger i begrepene og hvordan dette kan benyttes i hverdagen

Mer info kommer.

Hva er forskjellen på å jobbe «føre-var» og det å skulle jobbe for å være «etterpåklok i forkant»

Mer info kommer.