Atvekst

Kurs & aktiviteter

Samfunnet, jobben, livet og du er i stadig raskere endring og rammebetingelsene som gjaldt i går, gjelder ikke i dag.
Riktig og dokumentert kompetanse i forhold til behov og veivalget er mer strategisk viktig enn noen gang. 

Vi har en veldig god læreplattform og et tilbud på kurs og opplæringer samt foredrag som utvikler og trygger menneskene som deltar.
Det å utvikle mennesker og organisasjoner tar vi på alvor.
Vi ønsker at du opparbeider en god læringsarena for deg og dine. Det å vise til utvikling og planer for det, er et veldig viktig verktøy for rekruttering og det å beholde de beste. 
Vi har kurs, workshop og foredrag på mange spennende områder med gode pedagogiske løsninger og en metode for gjennomføring som gir veldig god overføring til deltagerne.

Noe du savner? – vi utvikler det du trenger og vil ha. 

Kurs & workshop

Mer informasjon kommer.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Kommunikasjon og egen trygghet i det å stå foran.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Mer info kommer.

Foredrag

Mer informasjon kommer.

Mer info kommer.

Vi ser litt på hva som ligger i begrepene og hvordan dette kan benyttes i hverdagen

Mer info kommer.

Mer info kommer.