Atvekst

Bærekraft – trendord, eller er det noe resultat og penger i det?

«alle» snakker om bærekraft nå. For bare 3 år siden, var dette noe de fleste ikke hadde et forhold til og i hvert fall ikke som potensiell verdi for selskapet.

Det var noe de store holdt på med og som lå i politikernes taler for fest og store ord.

Det er det til dels fortsatt – og det er forståelig.

Bærekraft brukes nå i så mange sammenhenger og vinklinger at det egentlige gode budskapet forsvinner.

  • Du kan ikke lengre gå på toalettet uten å høre at du er med å bevare skog og natur gjennom bærekraftig toalettpapir. Selv lammene i reklamen er myke i blikket og fornøyde der en myk kvinne-stemme forteller at akkurat dette toalettpapiret redder verden. – og du er med!

Virkeligheten er nok noe annerledes for de fleste av oss.

Feminin og maskulin kommunikasjon.

Det er forsket mye på hvordan vi mennesker oppfatter produkter som omtales mye i sammenheng med «bærekraft».

Det snakkes ofte, mye og bredt om verdier, sammen, ansvar, veldedighet, grønn, arbeidsforhold og slike faktorer når bærekraft komme frem.

Når det er de myke og ofte feminine assosiasjonene ved produktet, gjerne innpakkingen, som får fokus som bærekraftig, så synker troen på effektivitet, kvalitet og det å levere resultat.

Et er helt tydelig gjennom forskning at verdier som sunn, trygg, mild, skånsom, forsiktig, omsorg osv. ofte er de ordene som forbindes med begrepet bærekraft.

Skal bærekraft få den betydningen den fortjener som en viktig faktor for marked, inntjening og bunnlinje, så må språket rundt bærekraft maskuliniseres betydelig.

Det er skrevet gode studier og rapporter som peker i retning av at vi som forbrukere mener og tror at bærekraftige produkter har lavere effekt.

Ja. Ikke helt utenfor det. – vi forventer at produkter som er «veldig» bærekraftige, ofte er mindre effektive. Jo grønnere, jo mildere og med det mindre effektivt.

Når du skal utvikle produkter som også er bærekraftige, så er det viktig å være tydelig på at virkningsgraden ikke er svekket. En mer maskulin kommunikasjon på produktets effektivitet.

Studier og forskning er tydelige på at oppfattelsen av at bærekraft svekker virkningsgraden ofte medfører større forbruk. – kompensasjon.

Dermed går fort den miljømessige vinningen opp i spinningen. Og selv om økt konsum kan høres bra ut kommersielt, er det naturligvis en risiko for at kunden heller velger konkurrenten om du oppfattes som lite effektiv.

Du bør ha fokus på at produkter som er miljømerket og omtalt som bærekraftig ofte medfører økt forbruk. Det kan være bra for bunnlinjen, men dersom ditt produkt velges bort fordi konkurrentens oppfattes som mindre bærekraftig og med det mer virkningsfullt?

Når vi først er i gang, hvordan bør vi kommunisere omkring bærekraft?

Klart og tydelig omkrig virkningsgrad, kraft og effekt. Maskulin kommunikasjon og så bør effekten produktets sammensetning poengteres som bærekraftig fordi.

Selger du produkter som skal inn på kropp, brukes på hud osv., så er det fortsatt virkningsgraden som bør poengteres, det maskuline, men den feminine kommunikasjonen vil nok vinne i markedsføringen på følelser og underliggende omsorg osv. – for dette produktet.

Andre ganger er det viktig å fokusere på at produktet er produsert bærekraftig, men at det fortsatt er potent, effektivt og at forventningene til produktets evne til å «levere» er ivaretatt.

Det kan fort bli for mye fokus på bærekraft og miljø som bommer på forventet kommunikasjon mot brukergruppene og markedet.
I dag er det bærekraft opp og i mente uansett. Hvis du ikke viser at du har fokus på dette og miljø især, så er du liksom ute!  – helt feil.

Bærekraftkommunikasjon er ikke helt enkelt, og det er lett å trå feil. Det du egentlig leverer, drukner ofte i myke verdier og det å være med på dugnaden om å redde verden.

Brukt og gjort riktig, er det mye penger og bunnlinje i å ha tilstrekkelig fokus på bærekraft. Du styrker lager, samhold internt, forståelse osv., det å være med på noe litt større enn en selv gjennom beviste valg rundt bærekraft og de 17 målene FN peker på, kan gi mye bra tilbake.

Marked og økonomi

Jeg tror på at en god og tilpasset fokus på miljø og bærekraft gir resultater og åpner opp markeder og bevissthet hos forbruker. Det er omsetning og bunnlinje i det.
Men det må tilpasses marked, produkt og strategier.

Kommunikasjonen må bli mindre feminin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *